กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา ซึ่งชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคารและสื่อวิทยุอำเภอแม่สะเรียงจัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำความดี ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ถวายเทียนพรรษาตามประเพณีวันเข้าพรรษาที่จะถึงในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นี้

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.แม่สะเรียง) , บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) , บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) , บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดจอมทอง จากนั้นร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดจอมทอง (พระธาตุจอมทอง) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา