กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โดยนายโภคิน พรมพันธุ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ม้านั่ง จัดสวนไม้ประดับ) ชุมชนวัดโนนสว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ใหักับ พระหนูเพียร นรินโท เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน ชุมชนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ให้กับ นายสุวรรณ จงใจมั่น ผู้ใหญ่บ้านกองทูลหมู่ที่ 3 ต.กองทูล เป็นผู้รับมอบ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)
กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)
กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)
กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)
กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)