กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม มอบหมายให้นางสาวสิริพร แซ่หลี ตำแหน่งหัวหน้างาน 7 งานอำนวยการ นายณรงศักดิ์ หนูสุด ตำแหน่งนายช่างโยธา 5 และนายวรพงษ์ สุวรรณแก้ว ลูกจ้างงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช