การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดำเนินการเข้าบริการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมท่อแตกรั่วให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โชว์น้ำล้างท่อเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อและให้ความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ณ บ้านหมู่ 10 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”