กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สื่อโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงบริจาคสิ่งของ แก่พี่น้องในอบต.ป่าแป๋

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง โดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สื่อโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บริจาคสิ่งของ มอบผ้าห่มกันหนาว ขนมและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่พี่น้องในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป๋าแป๋ ณ ห้องประชุม อบต.ป่าแป๋

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง

กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สื่อโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงบริจาคสิ่งของ แก่พี่น้องในอบต.ป่าแป๋
กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สื่อโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงบริจาคสิ่งของ แก่พี่น้องในอบต.ป่าแป๋
กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สื่อโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงบริจาคสิ่งของ แก่พี่น้องในอบต.ป่าแป๋