ประปาบ้านฉาง จัดของขวัญปีใหม่ อาสาดูแลประปาภายในให้ลูกค้า ฟรีค่าแรง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โดยการลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำ โดยไม่คิดค่าแรง และให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำถึงบ้าน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ประปาบ้านฉาง จัดของขวัญปีใหม่ อาสาดูแลประปาภายในให้ลูกค้า ฟรีค่าแรง
ประปาบ้านฉาง จัดของขวัญปีใหม่ อาสาดูแลประปาภายในให้ลูกค้า ฟรีค่าแรง
ประปาบ้านฉาง จัดของขวัญปีใหม่ อาสาดูแลประปาภายในให้ลูกค้า ฟรีค่าแรง