กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาโดยไม่คิดค่าแรง ตามโครงการ " กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง " เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณซุ้มไม้งามหมู่ 1 ถึง วัดเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ และอยากให้ กปภ.ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก

กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”