กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำประปาอุปโภค-บริโภค แก่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง โดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นางยุพิน ชื่นดวง หัวหน้างานอำนวยการ สนับสนุนน้ำประปาอุปโภค-บริโภค แก่เทศบาลเมืองยวมใต้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองยวมใต้ต่อไป เป็นไปตามการดำเนินโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำประปาอุปโภค-บริโภค แก่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้