กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

กปภ.สาขาด่านช้าง โดยนางรัตนาพร สมงาม ผู้จัดการประปาด่านช้าง ให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้อประชุมอำเภอด่านช้าง

กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี