กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ. สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" นำทีมโดย นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ โดยพร้อมเพียงกันในบริเวณพื้นที่ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"