จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา

จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต
จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต
จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต
จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต
จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต