กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ ถนนราชดำเนิน 1 และถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ดำเนินการให้บริการช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน การค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปา ภายในบ้านภายในบ้านรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ และติดตั้งประปาใหม่ภายใน 1 วัน

นอกจากนี้ ได้นำทีมบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้จัดส่งมิสเตอร์ประปาลงพื้นที่ การตรวจสอบการชำรุดของระบบประปาและดูแลซ่อมแซมท่อแตก-ท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาให้แก่ลูกค้าและประชาชน สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาในครั้งนี้ได้ให้บริการแก่ลูกค้าของ กปภ.จำนวน 100 ราย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9