กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ หัวหน้างานอำนวยการ และนายประสิทธิ์ สุขสมกลิ่น หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา แจกน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 100 โหล ให้กับหน่วยราชการและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน