การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานฯ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อร่วมสร้างพลังน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต