กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญของต้นไม้ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน นำไปสู่ความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้