กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาระยอง,นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง พร้อมหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาระยอง ได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดกวาดลานวัดทับมา และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒