กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง บริการน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง ในกิจกรรม "จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ" ณ บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ชุมชนเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นายศักดิ์ดา จันทร์กระจ่าง หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงาน ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน และบริการน้ำดื่ม กปภ. จำนวน 204 ขวด แก่คณะครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้รับเกียรติจากนายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร ประธานชุมชนเขาโพธิ์ทองกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙) และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดอีกด้วย

ที่มา: งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง บริการน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ
กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง บริการน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ
กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง บริการน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ