การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน โดยให้บริการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบประปา"ฟรีค่าแรง" ในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2562 ให้กับผู้ใช้บริการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน