กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี ดำเนินโครงการ “กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรีโดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพยุหะคีรี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมในโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 และโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ พื้นที่ชุมชนตลาดพยุหะคีรีหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ กปภ.สาขาพยุหะคีรีได้ออกหน่วยบริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ทั้งยังพบปะเยี่ยมเยียน เพื่อสอบถามปัญหาและให้การแก้ไขเบื้องต้นถึงในพื้นที่ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน นอกจากนี้ได้ มอบแผ่นพับข้อมูลความรู้ต่างๆ ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี ดำเนินโครงการ “กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ”
กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี ดำเนินโครงการ “กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ”
กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี ดำเนินโครงการ “กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ”