กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุทธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 นโดยมีนายสมชาย ไวทิตานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนความพร้อมของการดำเนินงานภายในจุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในการให้บริการวัคซีนมีคำแนะนำให้ผู้รับวัคซีนดื่มน้ำมากๆ ตามโครงการ CSR ครั้งที่ 7/2564 ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19