กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง บ.อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส จำกัด และบริษัทต่างๆ จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง" ร่วมสนับสนุนสมทบเงินทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่จำเป็น และร่วมกันทาสีรั้วให้กับโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ต.ท่าบุญมี อ. เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ในการนี้ กปภ.สาขาบ้านบึง นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ และบริจาคโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับเด็กเล็กจำนวน 5 ชุด ถาดอาหารกลางวันเด็กเล็ก จำนวน 50 ชุด กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน PWA 4.0 จำนวน 50 ใบ โดยโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง" มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม สดใสยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีเสียสละเวลาทำประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง