กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์, นางจุไรลักษณ์ เชี้ยบุญคณา หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน ๖๐๐ ขวด แด่ผู้มาบริจาคโลหิตในงาน วันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และในปีนี้ได้กำหนดสโลแกน "Share blood, give life" ให้โลหิต ให้ชีวิต เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ส่งพนักงานร่วมบริจาคโลหิตจำนวน ๙ ท่าน พร้อมนี้ นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.(พ) สาขาชลบุรี เป็นผู้แทนขึ้นรับ ใบประกาศเกียรติคุณ จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนงานอย่างเป็นทางการมาโดยตลอด

กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)
กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)
กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)
กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)
กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)