กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง มอบหมาย นางรุ่งนภา เสริมสุข หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง "..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากร เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง และรับกล้าไม้ต้นทรงบาดาล ณ วัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"