การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ด้วยในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบหมายให้ พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัด กกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีส่วนราชการ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมกันทำกิจกรร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา