กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8 นำโดย นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 8 นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งทาง กปภ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบประปา/ท่อประปาภายในบ้านเรือนผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจาก พายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" โดยไม่คิดค่าแรง ทั้งที่เป็นผู้ใช้น้ำ และไม่เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้การได้ตามปกติ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปา ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบประปาภายในบ้าน ตามโครงการ Home Care โพดุล – คาจิกิ

นอกจากนี้ ได้จัดรถบรรทุกน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยล้างบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่สาธารณะในชุมชน พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกให้แก่ จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณชุมชนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”