กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ส่งทีมงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยตรวจสอบระบบประปา และให้บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา ในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หมู่บ้านเบญจวรรณ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”
กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”