กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นายวรชาติ สีหบัณฑ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้ไปจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนซิแบร โรงเรียนหล่อดูก และ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในระหว่างช่วงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

โครงการ "สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ" เป็นโครงการที่เกิดจากการที่ พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เล็งเห็นว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ได้รับไออุ่นจากสิ่งของบริจาคหรืออุปกรณ์การเรียน การสอนเพื่อพัฒนาการทางด้านความคิดและจินตนาการของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ จัดตั้งกล่องบริจาคและสิ่งของไว้ ณ สำนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำ ผู้ที่ใช้บริการ ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อรวบรวมไปมอบให้ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจกรองเท้า ถุงเท้า อุปกรณ์กีฬา ขนม ให้น้องๆเยาวชน ดังนี้ 1. จุดแจกของโรงเรียนบ้านซิแบร จำนวน 336 คู่ 2. จุดแจกของโรงเรียนห้วยหล่อดูก จำนวน 248 คู่ 3. จุดแจกของโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ จำนวน 800 คู่ รวม 1,384 คู่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป ที่ร่วมสมทบทุน ในการจัดซื้อรองเท้า ถุงเท้า ขนม อุปกรณ์กีฬา มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่

กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3
กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3
กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3
กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3
กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3
กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3