กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561 พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม,ขนมแก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561
กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561
กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561
กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561