การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยผู้จัดการ สมเดช เหล็มเล๊าะ พร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี และหน่วยงานในพื้นที่ ในกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งทำกิจกรรม Big Cleanning Day ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีการเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีนายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"