CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) นำผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยร่วมบริจาคเงินให้โรงเรียนเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับน้ำประปาและเกมส์สอยดาวแลกของรางวัล ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง พร้อมกับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ดีอีกด้วย

201612260852330006655
201612260852330007885
201612260852330009838
201612260852340001654
201612260852340003118
201612260852340008542
CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่
CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่
CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่
CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่
CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่
CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่