กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”