กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.45 น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยให้บริการตรวจสอบระบบประปาทั้งภายในและภายนอกบ้าน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง