กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหมอชวนวิ่ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา มอบหมายให้ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางจุไรลักษณ์ เชี้ยบุญคณา และพนักงานในสังกัด เป็นตัวแทนออกหน่วยสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับนักวิ่งและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหมอชวนวิ่ง
กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหมอชวนวิ่ง
กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหมอชวนวิ่ง