กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม

นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จ.อุบลราชธานี ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โดย กปภ. ได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนผู้ที่ประสบอุทกภัยจากพายุ ทั้งที่เป็นผู้ใช้น้ำและไม่เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. ตลอดจนจัดรถบรรทุกน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยล้างบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในชุมชน พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณชุมชนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม