กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ" เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีโดยการปลูกป่าในสถานที่ที่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นปอดแห่งใหม่ของคนในจังหวัดระยอง และนักท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งเป้นการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและชุมชนอีกด้วย ณ บริเวณเขาจอมแห ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ
กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ