กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันนที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กทม. ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดพิธี กล่าวให้โอวาท และร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปา การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด กิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล การแสดงจากบุตรพนักงาน เพื่อสร้างความรู้และความสุขให้แก่เยาวชนอีกด้วย สำหรับการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรพนักงาน กปภ. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา สามารถนำไปต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้ เกิดทักษะการเรียน และเกิดความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค