กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน แบ่งปันความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เพื่อให้นำความรู้ความเข้าใจในการอบรมในครั้งนี้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกลักษณะ ผลิตน้ำได้อย่างสะอาดตามมาตรฐานสากล โดยมี นักวิทยาศาสตร์ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 เป็นวิทยากร ในที่วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จ.ระยอง

กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน
กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน
กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน
กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน
กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน
กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน
กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน