กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองโดยรอบสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช