การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับ หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองปราง บ้านโคกจง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"