กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเขาสมิง นายเด่นดวง ประดลชอบ พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 13 จุด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในกิจกรรมครั้งนี้ กปภ.สาขาขลุง นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวดบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง

กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน