กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่จัดขึ้นโดยสภากาชาด จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี