กปภ. สาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง นำโดย นายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง มอบหมายให้นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยมีนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีส่วนราชการและประชาชนในอำเภอบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณลานวัด/ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ณ.ศาลาราชมงคล วัดสุคันธศีลาราม (วัดหอมศีล) หมู่ที่ 3 เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาบางปะกง ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

กปภ. สาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ