กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นอินทนิลน้ำ ต้นยางนา ต้นขี้เหล็ก ต้นประดู่ จำนวน 2,000 ต้น เพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกน้ำท่วม ฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว Landmark คลองหลวง และเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน อีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง
กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง