กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายวินัย ศักดิ์ฐิติพันธ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม, นางสาวกัญญานิษฐ์ อัครฤทธิพันธุ์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมทำความสะอาด เก็บขยะริมถนน โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในกิจกรรม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ