กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้างาน และพนักงานจาก กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบประปา/ท่อประปาภายใน ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และนำรถบรรทุกน้ำ ช่วยล้างบ้านเรือนผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถใช้การได้ตามปกติพร้อมทั้ง สอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และประชาสัมพันธ์ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำในส่วนของค่าน้ำประปาในช่วงระยะเวลาที่น้ำท่วมบ้าน กปภ.จะไม่คิด ค่าน้ำประปาทั้งผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ย้ายออกจากบ้านและได้ย้ายออกจากบ้าน รวมถึงการขยายเวลาดำเนินธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Home Care โพดุล – คาจิกิ พร้อมมอบของที่ระลึก และให้กำลังใจผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ณ บริเวณชุมชนพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4ตุลาคม 2562

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด