กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เขต 3 และ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี นำโดย นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 พร้อมคณะ จัดพิธีส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมรวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10" ในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายพงษ์เทพ เจริญวรรณ ผช.ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายอิทธิพล ชื่นศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์, นางลำยอง เจริญชนม์ ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7) นายวิชิต กุลฑล รองนายก อบต.นาสวน และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณฝายองสิต หมู่ 4 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ