กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านวังวน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการฯ นายไอยเรศ ชัยกุล ท่านผู้ช่วยผู้จัดการฯ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ตามนัยความสำคัญของ โครงการ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เสื้อกันหนาว ถุงเท้า พร้อมอุปกรณ์การเรียน ขนม ข้าวสาร และอื่นๆ แก่นักเรียน ณ โรงเรียน บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมและยินดีจากคณะครูและนักเรียน พร้อมผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านวังวน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านวังวน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านวังวน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านวังวน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์