กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอปราณบุรี

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโครงการ CSRให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ นำโดยผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี,นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ วัดวังก์พง หมู่ที่2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี รับน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอปราณบุรี
กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอปราณบุรี