กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช นิพขันธ์ ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยในการนี้ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่