กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมทำความสะอาดลำน้ำและปล่อยสาร EM ลงสู่ลำน้ำ ณ บริเวณลำน้ำมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาลำน้ำสืบทอดไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก

กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม